Valtuusto: Lisäpanostuksia hyvinvointiin ja liikuntaan

Valtuuston kokoontui tänän Leppäveden koululle käsittelemään mm. veroprosentteja. Ne päätettiin pitää ensi vuonna ennallaan. Samalla käytiin myös lähetekeskustelu ensi vuoden talousarviosta. Vihreiden ryhmäpuheenvuoro alla.

Arvoisa rouva puheenjohtaja, valtuutetut ja yleisö, erityisesti nuorisovaltuuston jäsenet!

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy talousarvion peruslähtökohdat. Vaikka talousarvio ei varsinaisia ilonaiheita tarjoa, voidaan voitoksi katsoa jo sekin ettei ensi vuonna jouduta tekemään radikaaleja leikkauksia peruspalveluihin ja koulutuksen alibudjetointi voidaan oikaista.

Muutamaan asiaan haluamme kiinnittää huomiota. Vuonna 2014 Laukaassa oli sijaishuollossa olevia lapsia ja nuoria 15, vuonna 2015 21. Useina vuosina, kuten viime vuonnakin, olemme joutuneet hyväksymään lisämäärärahoja lastensuojelusijoituksiin. Vaikka Laukaassa tilanne ei ole valtakunnan heikoimmasta päästä, meidän pitää pyrkiä parempaan.

Lapsen tai nuoren hyvinvoinnin haasteet eivät saa tulla yllätyksenä. Jos näin käy, olemme epäonnistuneet ongelmien tunnistamisessa ja varhaisen tuen antamisessa.

Monissa muissa kunnissa, kuten Imatralla, on viime vuosina tehty radikaalejakin ratkaisuja huostaanottojen ehkäisemiseksi. Perhetyöntekijöiden määrää on voimakkaasti lisätty. Joissakin kunnissa perhetyöntekijät tapaavat kaikki neuvolassa asioivat perheet. Avohuollon toimenpiteitä on kohdistettu entistä useampaan perheeseen ja etsitty ja otettu käyttöön uusia tukimuotoja. Nämä toimenpiteet ovat johtaneet lastensuojelusijoitusten vähenemiseen ja kokonaiskustannusten vähenemiseen.

Myös meidän tulee panostaa vielä entistä enemmän perheiden varhaiseen tukeen. Tavoitteeksi tulee asettaa kiireellisten huostaanottojen loppuminen kokonaan. Lastensuojelun avohuollon asiakkaita on tänä vuonna 215, ensi vuodelle ja tuleville vuosille on arvioitu asiakkaiden määräksi 200 asiakasta/vuosi. Meidän tulisi kuitenkin pyrkiä lisäämään avohuollon palveluiden määrää, tunnistamaan riskiperheet ja tukemaan perheitä kasvatustyössä. Tarvitaan lisäresursseja lastensuojelun avohuoltoon ja uusia toimintatapoja. Tarvitsemme moniammatillista yhteistyötä, jossa lapsi tai nuori ei huku yhteistyöryhmän syövereihin vaan jossa sovitaan konkreettista apua nuorelle ja perheelle tarjoavat tahot.

Hallituksen päätöksen mukaan yksi koulutettu kasvatustyön ammattilainen voisi jatkossa hoitaa kahdeksaa lasta. Me emme usko tämän olevan mahdollista päivästä ja viikosta toiseen. Suomen tai Laukaan talous ei kohene lasten oloja kurjistamalla. Äitien työpanoksen ja verotulot kunta saa ainoastaan huolehtimalla lasten päivähoidosta hyvin. Päivähoidon laadun heikkeneminen vähentää vanhempien työssäkäyntiä ja lisää lasten eriarvoistumista.

Me toivomme ettei Laukaa toteuta hallituksen mahdollistamaa päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamista tulevinakaan vuosina. Laadukas varhaiskasvatus on Nobel-palkittujen taloustieteilijöidenkin mielestä kaikkein tuottavinta koulutusta. Yksi varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tulee seitsemänkertaisena takaisin. Tai vastaavasti säästetty euro aiheuttaa myöhemmin lisäkustannuksia.

Hallitus on päättänyt rajoittaa lapsen saaman varhaiskasvatuksen määrän 20 tuntiin niiden lasten osalta, joiden toinen vanhempi on kotona. Tähänkään ei ole Laukaan kunnan pakko lähteä.

Laadukas päivähoito ja koulutus ovat Laukaan valtteja, joilla voi menestyä kuntien välisessä kilpailussa. Meillä olisi jopa vähän aihetta röyhistellä rintaamme sillä, että Laukaa pitää hyvää huolta lasten peruspalveluista ja kasvatuksesta sekä lukiokoulutuksen laadusta samaan aikaan, kun iso naapurimme tekee massiivisia leikkauksia lasten ja nuorten tulevaisuudesta.

Kun ajelin kohti valtuuston kokousta perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula linjasi radiossa pontevasti ”Terveyden edistäminen on jatkossa kuntien vastuulla”.

Kuntien terveyden edistämiskäytäntöjä voi verrata TEA-viisarijärjestelmässä, jossa arvioidaan kuntien terveyttä edistäviä käytäntöjä. Laukaa on useilla mittareilla arvioituna kuntien keskitasoa ja pärjää joillakin mittareilla hyvin kuten esim. ikääntyneiden palveluissa. Kaksi selkeästi heikkoa aluettakin on: 1) päättäjien sitoutuminen terveyden edistämistyöhön ja 2) liikunta.

Syyt siihen miksi pärjäämme arvioinnissa huonosti ovat mm. se, ettei meillä ole käytössä mittareita ja indikaattoreita, joilla voisimme seurata ja arvioida kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä päätöksiemme vaikuttavuutta. Haastankin viranhaltijat ja luottamushenkilöt miettimään miten voisimme parantaa toimintaamme tässä asiassa. Meidän pitää määrittää yhteiset tavoitteet kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja seurata päätöksiemme vaikutuksia.

Liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta lisääviä toimenpiteitä pitäisi miettiä osana kunnan strategista suunnittelua. Edelleen tarvitaan lisää yhteistyötä yli hallintorajojen sekä yhteistyötä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa.

Ilon aiheitakin TEA-viisari kertoi. Laukaa pärjäsi keskivertokuntaa paremmin useilla kuntalaisten osallisuutta arvioivissa kriteereissä. Näin siitäkin huolimatta, että nuorisovaltuuston osalta jäimme vielä pisteissä nollille. Jatkossa sillä sektorilla on odotettavissa kasvua. Uudeksi tavoitteeksi osallisuuden saralla voisi asettaa asukasraatien perustamisen joko palveluiden tai asuinalueiden kehittämiseksi.

Terveyden edistäminen vaatii lisäresursseja vapaa-aikatoimelle. Ei ole järkevää tyytyä siihen, että vapaa-ajan palvelut tuotetaan nykyisten niukkojen resurssien mukaan. Meidän on resursoitava myös toiminnan kehittämiseen ja kuntalaisten liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Investointi kuntalaisten hyvinvointiin on myös taloudellisesti järkevää. Kunnassa on ollut viime vuosina vilkasta liikuntapaikkarakentamista, mutta kaikissa osissa taajamaa liikuntapaikat eivät vieläkään riittävällä tasolla. Toivomme, että kunnan hyvä kehittämispöhinä johtaisi siihen, että Leppäveden tuiki tarpeellinen urheilupuisto voitaisiin rakentaa aiemmin kuin vuonna 2019.

Tietoja Elina Sillanpää

Elina Sillanpää (s.1978) on neljän lapsen äiti ja tutkijatohtori (LitT) Laukaan Kantolasta. Hän on toisen kauden kunnanvaltuutettu, kunnahallituksen jäsen, maakuntahallituksen varajäsen sekä vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen.
Kategoria(t): Blogi Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *