Kuntapolitiikka

Ongelmien ennaltaehkäisy on inhimillistä ja taloudellista

Suurin haaste kunnallisessa päätöksenteossa on turvata laadukkaat palvelut kaikenikäisille, erilaisessa elämäntilanteissa eläville ja ympäri Laukaan laajaa kuntaa asuville kuntalaisille. Laadukkaiden lakisääteisten peruspalveluiden lisäksi pidän tärkeimpänä turvata resurssit ennaltaehkäisevään toimintaan, kuten neuvoloihin, vanhemmuuden ja omaishoitajien tukemiseen, koulujen oppilashuoltoon, terveysneuvontaan, liikunta- ja kulttuuripalveluihin ja kuntoutukseen. Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen terveissä tiloissa ja inhimillisen kokoisissa ryhmissä. Kannatan kotihoidontuen kuntalisää kaikkein pienimpien lasten kotihoidon tukemiseksi. Vammaisryhmien ja ikääntyvien omaa tahtoa on kunnioitettava asumispaikasta päätettäessä, eikä pompottelua paikasta toiseen voi sallia. Kotipalveluissa on oltava riittävät resurssit inhimilliseen kohtaaminen, ei vain lääkkeiden jakoon. Uskon, että tulevalla vaalikaudella Laukaa pystyy parhaiten turvaaamaan kuntalaisten palvelut itsenäisenä, ilman kuntaliitoksia.

Tuetaan, ei tyrkitä

Kaikki ihmiset eivät ponnista elämään samoista lähtökohdista. Terveysongelmat, toimeentulon vaikeudet ja jaksamattomuus kasaantuvat usein samoille ihmisryhmille. Päättäjien tehtävä on pitää huolta siitä, että jokaisella kuntalaisella on ihmisarvoinen elämä –  ei tyrkätä alamäkeen lisää vauhtia vaatimalla mahdottomia byrokratian hallintataitoja. Varhaisella tuella ja neuvonnalla on kannustettava ja tuettava yksilöitä ottamaan vastuuta omasta elämästään ja terveydestään. Kunnalla on erityinen valvollisuus toimia nuorten ja pitkäaikaistyöttömien auttamiseksi työelämään. Mahdollisuus työntekoon on jokaisen aikuisen oikeus. Nuorisotakuu haastaa kunnat tarjoamaan kaikille nuorille ja vastavalmistuneille työ- tai harjoittelupaikan. Se on askel oikeaan suuntaan. Yksikin syrjäytynyt nuori on menetys yhteiskunnalle.

Avoin, yhteinen, osallisuutta tukeva kunta

Huonojen päätösten pahin vihollinen on avoin keskustelu, siksi päättäjien tulee kaikin tavoin tukea keskustelun syntymistä.  Laukaata tulee kehittää asukkaita kuunnellen, sillä pelkkä luottamushenkilöedustus ei takaa kaikkien mielipiteiden esiin tulemista. Päätöksenteon avoimuutta voidaan parantaa kehittämällä sähköisiä palveluita ja avaamalla kuntadata julkiseksi. Tietojen helppo saatavuus takaisi kansalaisille mahdollisuuden valvoa kunnallispoliitikkojen ja virkamiesten toimia sekä reagoida itselle tärkeisiin asioihin. Kokousten etäseurantaa parantamalla kuntalaiset saisivat todellisen kuvan siitä, miten valtuutetut luottamustehtäväänsä hoitavat. Avoimuutta tarvitaan myös kunnan hankintoihin. Avoimen lähdekoodin ohjelmien avulla on mahdollista säästää kunnan lisenssikustannuksissa huomattavia summia. Avoimuus ja asiantuntemus kunnan hankinnoissa mahdollistaisi paikallisen yrittäjyyden tukemisen mm. lähiruoan ja -palveluiden hankintojen kautta.

Avoimuus on myös avoimia, kaikkien yhteisiä tiloja, joihin voi mennä viettämään aikaa ilman kuluttamisen pakkoa. Nuorisotilat, kirjastot ja kylätalot kunniaan! Kuntalaisten yhteisöllisyyttä on tuettava taloudellisin resurssein ja osoittamalla arvostusta esimerkiksi seura- ja järjestötoimijoita kohtaan. Kunnan palvelut eivät voi koskaan yltää samalle tasolle kuin vapaaehtoisesti toisen ihmisen hyväksi annettu aika ja läheisyys.

Tulevien sukupolvien edunvalvontaa

Olen vihreä, koska tahdon, että lapsillanikin on mahdollisuus nauttia luonnon ihmeistä kaikessa monimuotoisuudessaan. Tahdon heille rauhallisen elämän, ilman pelkoa ja kaaosta, jota ilmastonmuutoksen paheneminen toisi väistämättä tullessaan kaikkialle maailmaan. Laukaan on kannettava oma osansa ilmastonmuutoksen torjunnasta vähentämällä päästöjä ja pidettävä kaavoituksessa, liikenteen kehittämisessä ja rakentamisessa mielessä myös tulevat sukupolvet. Meidän on myös suojeltava lähiluontoa ja asukkaiden rakkaita liikuntapaikkoja. Rannat kuuluvat kaikille kuntalaisille.

Puhun ja kuuntelen vaalien välilläkin

Kunnallisen päätöksenteon avoimuuden lisääminen on jokaisen luottamushenkilön vastuulla. Jos tulen valituksi kunnalliseen luottamustehtävään, lupaan olla aktiivinen viestijä ja keskustelija koko vaalikauden ajan. Blogiini lisään tunnelmia kokouksista, ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä ja kaikki julkiset puheeni. Blogin lisäksi ylläpidän aktiivista poliitikkosivua facebookissa ja olen kuntalaisten tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. Pyrin edistämään itselleni ja äänestäjilleni tärkeitä kysymyksiä kirjoittamalla myös paikallislehtiin ja toimimalla jatkossakin aktiivisesti myös maakunnallisessa ja valtakunnallisessa politiikassa.

Lue Laukaan Vihreiden tiivistelmä vaalikaudesta 2008-2012

Tutustu kuntavaalien vaalikonevastauksiini:

Edellisten kuntavaalien teemat eivät ole vanhentuneet…

Terveyttä edistetäään parhaiten ennaltaehkäisevillä toimilla

Hyvää arkea rakennetaan omalla kylällä

Turvallinen ja viihtyisä lähiympäristö on jokaisen kuntalaisen perusoikeus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *